Nieruchomość a licytacje komornicze

Kiedy nieruchomość zostaje przejęta przez komornika trafia na licytację. W licytacji może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, za wyjątkiem samego komornika i osób z jego najbliższego otoczenia. Licytacja jest pod ciągłą kontrolą sędziego, który nadzoruje jej przebieg . Zanim zacznie się licytacja danej nieruchomości komornik jest zobowiązany przedstawić najważniejsze informacje o niej, czyli co dokładnie jest przedmiotem licytacji, jaki jest termin zapłaty po nabyciu, jaka jest suma rękojmi, ile wynosi wartość ceny początkowej, czyli inaczej ceny wywołania, oraz dane o zaległych opłatach ciążących na nieruchomości. Należy mieć na uwadze, że informacje mogę ulec zmianie, co będzie skutkowało zmianie ceny wywołania. Dalsza część przebiegu licytacji jest podobna jak przy wszystkich tego typu wydarzenia. Licytacja odbywa się całkowicie ustnie. Komornik wypowiada cenę początkową, a następnie czeka na oferty cen oferowanych przez licytantów. Każde kolejne przebicie ceny, które w fachowym języku jest nazywane postąpieniem nie może być niższe, niż jeden procent ceny wywołania. W przypadku gdy przy wyliczeniu procenta wynik jest liczbą nie całkowitą następuje zaokrąglenie do liczby wyższej. Po każdym przebiciu stara, niższa cena, staje się nie ważna i kolejne podbicie może nastąpić jedynie od ceny po przebiciu. Wygrywa uczestnik który zaoferował najwyższą cenę. Komornik kończy licytację po uprzednim, trzykrotnym, wymówieniu ceny, która nie została przebita. Po zakończeniu licytacji wyczytywana jest cena za którą została sprzedana nieruchomość, a także imię nabywcy. Podczas trwania licytacji, każdy uczestnik w dowolnym momencie może zgłosić zastrzeżenia, uwagi do pracy komornika, które są od razu rozpatrywane przez sędziego, bądź jeśli sprawa nie może być rozpatrzona na miejscu, do tygodnia. W przypadku, gdy nie padła żadna oferta kupna, komornik wyznacza drugi termin licytacji.