Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest jednym z wielu innych kredytów jaki można zaciągnąć, w przypadku gdy chcemy produkt nabyć nie operując przy tym wystarczającą kwotą pieniężną. Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Kredyt ten najczęściej jest udzielany na kupno nieruchomości bądź też na budowę. Istnieje podział kredytów hipotecznych ze względu na ich cel oraz walutę. Ze względu na cel wyróżnia się kredyt hipoteczny, budowlano-hipoteczny oraz pożyczka hipoteczna. Kredyt hipoteczny jest udzielany na zakup nieruchomości, przede wszystkim na zakup mieszkania spółdzielczego, własnościowego oraz domu. Gdy kredyt jest uruchamiany, wówczas na podstawie umowy kupna-sprzedaży bank przelewa określoną kwotę kredytu na konto
osoby sprzedającej. Kredyt budowlano- hipoteczny jest udzielany na budowę domu. Kredyt ten może być uruchamiany w transzach bądź całości. Pożyczka hipoteczna jest pożyczką udzieloną przez bank na dowolny cel, nie musi być to zakup nieruchomości czy też domu. Kredyt hipoteczny ze względu na walutę dzieli się na kredyty w walucie krajowej oraz kredyty walutowe w tym typowy walutowy oraz denominowany. Typowy kredyt walutowy jest udzielany w walucie krajowej, jego wartość jest również przeliczana według obecnego kursu na obcą walutę w dniu podpisania umowy. Kredyt walutowy denominowany w zawartej umowie jest podana kwota w krajowej walucie czyli w PLN.