(58) 728 44 00  

Jak znaleźć właściciela działki? Różne sposoby

Jak znaleźć właściciela działki? Różne sposobyPlanując zakup lub budowę domu, zazwyczaj szukamy działki na różne sposoby i nie poprzestajemy wyłącznie na przeglądaniu ogłoszeń. Często jest tak, że marzymy o zamieszkaniu w konkretnej okolicy, która zawsze nam się podobała. Nawet jeśli znajdziemy interesujący teren w wymarzonym miejscu, ustalenie, do kogo on należy, może nastręczać trudności. Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki.

Ustal adres administracyjny działki

Osoby zainteresowane nabyciem konkretnego gruntu, często słyszą, że mogą ustalić, kim jest właściciel działki po numerze. O jaki numer chodzi? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozróżnić podstawowe pojęcia dotyczące oznaczenia gruntu. Pierwsze z nich to działka ewidencyjna. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku, działką ewidencyjną nazywamy ciągły obszar gruntu położony w granicach jednego obrębu, jednorodny i wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Geodezyjny podział kraju zakłada, że jest ro najmniejsza jednostka ewidencyjna, wyróżniona odpowiednim i unikalnym numerem ewidencyjnym w konkretnym obrębie.

Numer działki ewidencyjnej wyrażony jest w liczbach naturalnych (1, 2, 3, 4 itd.). Laicy często mylą go z adresem administracyjnym działki, są to jednak zupełnie różne oznaczenia i warto się z nimi zapoznać, jeśli chcemy w ten sposób ustalić, kim jest właściciel działki. Adres administracyjny działki, inaczej jej identyfikator, ma postać szeregu znaków, według wzoru: WWPPGG_R.XXXX.NDZ. Odczytujemy go w następujący sposób:

  • WW - kod województwa widniejący w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (nazywany w skrócie rejestrem terytorialnym);
  • PP - kod powiatu w województwie według rejestru terytorialnego;
  • GG - kod gminy w powiecie według rejestru terytorialnego;
  • R - w tym miejscu znajdziemy cyfrę określającą typ gminy (miejską, wiejską, dzielnicę itd.);
  • XXXX - numer ewidencyjny obrębu w jednostce ewidencyjnej; określa się go za pomocą liczb całkowitych do 9999;
  • NDZ - numer działki w konkretnym obrębie ewidencyjnym

Jak znaleźć numer ewidencyjny i adres administracyjny działki?

Skoro wiemy już, na czym polega szukanie właściciela działki po numerze ewidencyjnym, możemy spróbować go ustalić. W internecie są dostępne bezpłatne i ogólnodostępne mapy interaktywne, które ułatwią nam uzyskanie numeru ewidencyjnego oraz adresu administracyjnego. Wystarczy odnaleźć na mapie interesujący nas obręb ewidencyjny, a następnie konkretną działkę. Numer ewidencyjny ułatwia również dotarcie do księgi wieczystej.

Interes prawny - czy trzeba go wykazać?

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak znaleźć właściciela działki, ustalenie adresu administracyjnego działki będzie bardzo pomocne. Musisz mieć jednak świadomość, że uzyskanie danych personalnych w zdecydowanej większości przypadków wiąże się z wykazaniem tzw. interesu prawnego. Niestety zwykła ciekawość oraz sama chęć zakupu interesującej działki, nie jest tu wystarczającą motywacją, ponieważ interes prawny musi wynikać z odpowiedniego przepisu. Interes prawny posiada więc najczęściej ktoś, kto jest uczestnikiem określonej sprawy prawnej, właściciel nieruchomości, strona umowy dzierżawy lub najmu, spadkobierca, a także wierzyciel.

Jak ustalić numer księgi wieczystej?

Księga wieczysta to dokument, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące konkretnego gruntu lub budynku. Znajdziemy w niej m.in. adnotacje odnośnie ograniczeń rzeczowych, obciążeń hipotecznych oraz nazwiska właścicieli. Jeśli więc chcemy sprawdzić, kim jest właściciel działki, powinniśmy ustalić numer księgi wieczystej. Możemy to zrobić na trzy sposoby:

  • Składając wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych w sądzie rejonowym - ten sposób będzie od nas wymagał wykazania interesu prawnego;
  • Uzyskując wypis z Państwowej Ewidencji Gruntów - w tym przypadku także konieczne będzie wykazanie interesu prawnego;
  • Sprawdzając numer księgi wieczystej na stronie ksiegiwieczyste.pl - jest to płatna usługa, która nie wymaga wykazywania interesu prawnego. Umożliwia ona dotarcie do właściciela działki za pomocą numeru ewidencyjnego lub adresu administracyjnego. Jest także najprostszym i najszybszym sposobem, jeśli chcemy się dowiedzieć, jak znaleźć właściciela działki.

Jeśli zastanawiamy się, jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki za darmo, musimy pamiętać, że różnego rodzaju wnioski oraz wypisy wiążą się z opłatami, nie są one jednak wysokie.

Jak złożyć wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych?

Księgi wieczyste to publiczny rejestr przedstawiający stan prawny nieruchomości. Dokument ten pozwala ustalić, komu przysługują prawa do konkretnej nieruchomości i co wchodzi w ich zakres. Jeżeli chcemy zwrócić się o uzyskanie odpisu księgi wieczystej, powinniśmy złożyć wniosek we właściwym sądzie rejonowym. W uzasadnieniu musimy podać jednak interes prawny. Po przychylnym rozpatrzeniu wniosku, sąd wyda nam odpis księgi wieczystej, w którym zawarte będą dane właściciela działki.

Niezależnie od tego, jak udało nam się sprawdzić, kto jest właścicielem działki, przed zakupem i tak trzeba będzie zapoznać się z księgą wieczystą. Otrzymamy w ten sposób informacje o interesującym gruncie, a także będziemy mogli zweryfikować, czy nie jest zadłużony, czy nie toczy się względem niego postępowanie sądowe oraz czy dane właściciela są zgodne ze stanem faktycznym.

Jeśli znamy numer księgi wieczystej, jej aktualną i zupełną treść możemy przeglądać na stronie internetowej z Centralną Bazą Danych Ksiąg Wieczystych, należącą do Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto poświęcić czas i uwagę temu zadaniu, ponieważ dokładna analiza dokumentu może nas uchronić przed wieloma problemami związanymi z zakupem nieruchomości.

Wypis z Państwowej Ewidencji Gruntów

Wypis z rejestru gruntów to dokument zawierający m.in. dane dotyczące właściciela nieruchomości. Udostępnianie danych ewidencyjnych leży w gestii starosty. Same dane ewidencji gruntów i budynków są jawne. Jeśli jednak zastanawiamy się, jak znaleźć właściciela działki, będziemy musieli wykazać interes prawny. W innej sytuacji możemy otrzymać wypis z rejestru gruntów bez danych właściciela oraz numeru księgi wieczystej. Warto jednak pamiętać, że starosta rozpatruje każdy przypadek indywidualnie i decyduje o ujawnieniu danych, może więc się zdarzyć, że w odpowiedniej rubryce będzie figurowało nazwisko właściciela.

Czy można sprawdzić właściciela działki bez księgi wieczystej?

Odpowiedź na pytanie, jak znaleźć właściciela działki, która nie ma założonej księgi wieczystej, jest nieco bardziej skomplikowana. Mimo to istnieje taka możliwość. Tak jak w powyższym przypadku, wypis z rejestru gruntów pomoże nam ustalić, kim jest właściciel działki. Jego dane personalne otrzymamy po złożeniu podania oraz uzasadnieniu interesu prawnego.

Jeśli nieruchomość nie ma księgi wieczystej, powinniśmy zachować szczególną ostrożność i zweryfikować, czy właściciel dysponuje aktem notarialnym lub innymi dokumentami potwierdzającymi własność oraz ma faktyczne prawo do dysponowania gruntem.

Artykuły powiązane

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj dalej

Rozumiem i akceptuję