Jak skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych?

Nie każdy młody człowiek może pozwolić sobie na zakup wymarzonego mieszkania. Dlatego Polacy coraz częściej szukają alternatywnych sposobów finansowania inwestycji. Rządowy program Mieszkanie dla Młodych jest jednym z nich. Kto, a przede wszystkim jak może z niego skorzystać? W październiku Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa przy zakupie mieszkań przez młodych ludzi. Komu przysługują dopłaty? Przede wszystkim osobom do 35 roku życia (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka), które nie posiadają własnego eM, lecz planują jego zakup na rynku pierwotnym. Nieruchomość musi jednak spełniać pewne warunki. Jego powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 75 m kw. (dla rodziców z co najmniej trójką dzieci limit ten jest o 10 m kw. większy). W przypadku domów jednorodzinnych limity powierzchni to odpowiednio: 100 i 110 m kw. dla rodzin z trójką dzieci. Wsparcie ma formę jednorazowego dofinansowania wkładu własnego. Jest to zatem pomoc tylko dla osób zaciągających kredyt, nie zaś dla osób nabywających mieszkanie za gotówkę. Przy zaciąganiu kredytu w banku komercyjnym trzeba sprawdzić, czy ma on podpisaną umowę z Bankiem Gospodarki Krajowej. Jedynie wtedy możemy liczyć na pomniejszenie kwoty kapitału. Jeśli zdecydujemy się na budowę domu metodą gospodarczą, pomoc polegać będzie na zwrocie części podatku VAT. Najważniejszą kwestią pozostaje, oczywiście, wysokość dopłat. Wszystko zależy tu od tego, kto ubiega się o dofinansowanie i gdzie. Dla singli i małżeństw bezdzietnych przewidziano wsparcie w wysokości 10% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania. Małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na dopłatę w wysokości 15% tej wartości, a o kolejne 5% będą mogły ubiegać się osoby korzystające z programu, którym w okresie 5 lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko. Jednak nowe zasady programu MDM zakładają też nowy sposób naliczania dopłaty. Będzie ona obliczana nie według ceny zakupy, ale zgodnie ze średnimi wartościami ogłaszanymi przez wojewodów. Przykładowo: we Wrocławiu maksymalna za metr kw. dla osoby kwalifikującej się do wsparcia wynosić będzie 4774,00 zł, a w Warszawie 5864,65 zł. Odrębne limity ustalane są również dla gmin sąsiadujących ze stolicami województw oraz pozostałych miejscowości w danym województwie. Warto przy tym mieć na uwadze, iż minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat, kredyt musi być zaciągnięty w złotówkach, natomiast osoba ubiegająca się o pomoc z programu nie powinna posiadać więcej niż 50% wartości ceny zakupu mieszkania.