Dochód pasywny

Wiele osób na całym świece zastanawia się jak zarabiać pieniądze pracując jak najmniej. Rozwiązaniem tego problemu jest dochód pasywny. Ale czym on jest? Dochód pasywny jest to otrzymywany co jakiś czas (na przykład co miesiąc, kwartał, rok) przychód pieniężny. Co ważne pieniądze muszą wpływać bez zaangażowania osoby otrzymującej te pieniądze – czyli osoba ta nie wykonuje żadnej pracy a otrzymuje pieniądze. Osoby które utrzymują się jedynie z dochodów pasywnych nazywane są rentierami. Dochody uzyskiwane przez takie osoby są więc dochodami pozwalającymi na utrzymanie się chociaż te osoby nie pracują. Najczęściej dochodami pasywnymi są różnego rodzaju odsetki od już zgromadzonych pieniędzy na kontach bankowych czy lokatach, dochody z wynajmu nieruchomości które posiadamy, dochody z tytułu dywidend z posiadanych akcji lub udziałów przedsiębiorstw. Czasem zdarzają się również dochody pasywne związane z prawami autorskimi – na przykład do muzyki czy książek. Inną możliwością są zyski czerpane z patentów i licencji czy chociażby zwykłej emerytury.