(58) 728 44 00  

Czy można wynająć mieszkanie komunalne?

Czy można wynająć mieszkanie komunalne?Rosnące stawki na rynku nieruchomości sprawiają, że niektóre osoby nie mogą pozwolić sobie na własne lokum. Odpowiedzią jest wtedy mieszkanie komunalne. Co, jeśli sytuacja finansowa lokatora ulegnie poprawie i nie będzie go już potrzebował? Czy można wynająć mieszkanie komunalne? Jeśli tak to, jakie kroki podjąć, by było to w pełni legalne?

Ustawa o ochronie praw lokatorów - co mówi prawo?

Zgodnie z art. 2 ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 21.06.2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001 z r. Nr 71, poz. 733) przez lokatora należy rozumieć "najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności". Według art. 11 ust. 2 pkt 3 przytoczonej ustawy "nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela". Co oznacza, że nie można oddać w dalszy najem już podejmowanego mieszkania komunalnego, bez zgody jego właściciela.

Co grozi za nielegalny wynajem lokalu komunalnego?

W przypadku mieszkań komunalnych właścicielem jest gmina. Nielegalny wynajem stanowi ogromny problem dla samorządów, dlatego czynnie walczą z tym procederem. Nie ryzykuj wynajmowania mieszkania komunalnego "po cichu", ponieważ grozi to procesem sądowym i eksmisją, a co za tym idzie utratą mieszkania. Gdy nielegalne podnajmowanie lokalu wyjdzie na jaw, wówczas zarówno najemca, jak i podnajemca ma miesiąc, by opuścić mieszkanie. Jednak warto mieć w pamięci, że sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, chociaż niektóre trwają kilka miesięcy. Czas trwania takiego procesu zależny jest od sytuacji ekonomicznej osoby zajmującej lokal.

Czy można podnająć mieszkanie komunalne?

Teoretycznie jest to możliwe, o ile najemca, czyli gmina, wyrazi zgodę. Warto uważnie przeczytać umowę, ponieważ może znajdować się tam zapis pozwalający na podnajem mieszkania komunalnego osobom trzecim. Niestety, w większości przypadków osoby wnioskujące spotykają się z odmową, zwłaszcza gdy w danej gminie jest deficyt takich mieszkań. Podejmując próbę uzyskania zgody o wynajem, należy dobrze umotywować swoją prośbę.

Czy miasto może wyrazić zgodę na podnajem mieszkania komunalnego?

To, czy gmina wyrazi zgodę na podnajmowanie mieszkania komunalnego, zależy od decyzji urzędników, jednak zdarzają się przypadki, że osoby, które często wyjeżdżają za granicę do pracy, dostają zgodę na wynajem mieszkania komunalnego w czasie ich nieobecności. Zgoda, wydana przez gminę, musi być udzielona na piśmie.

Co zrobić, aby legalnie wynająć mieszkanie komunalne?

Przede wszystkim należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na wynajem mieszkania komunalnego, jeśli w umowie brakuje zapisu, który by na to zezwalał. Należy go składać w gminie, np. w Warszawie wnioski można składać do Wydziałów Obsługi Mieszkańców, poszczególnych dzielnic miasta. Do złożenia wniosku przez osobę trzecią, w Twoim imieniu wystarczające jest pełnomocnictwo notarialne. Po złożeniu dokumentów należy czekać na zgodę lub odmowę naszej prośby. Miej na uwadze, że w przypadku odmowy może czekać Cię kontrola z samorządu, czy mimo braku zgody nie podejmujesz mieszkania.

Jakie informacje zamieścić we wniosku o możliwość podnajęcia lokum komunalnego?

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o zgodę na wynajem mieszkania komunalnego może zależeć od rzeczowo przedstawionych argumentów i szczegółowego opisu. Może on dotyczyć osoby, której chcemy podnająć mieszkanie, jej wieku, stanu zdrowia lub sytuacji ekonomicznej. Osoby, których sytuacja życiowa pozwala na wnioskowanie o takie mieszkanie, a są to między innymi: przewlekle chorzy, emeryci i renciści spełniający wytyczne uprawniające do korzystania z pomocy społecznej lub posiadacze status osoby bezrobotnej. Jeżeli Twoja decyzja jest spowodowana tym, że praca, którą podejmujesz, wymaga od Ciebie ciągłego przebywania poza domem, uwzględnij to w swoim wniosku.

Co, gdy dojdzie do eksmisji?

Zgodnie z prawem nielegalne wynajmowanie lokalu może być powodem wypowiedzenia umowy najmu od gminy, a to oznacza eksmisję w okresie miesiąca od wypowiedzenia. Jeśli jednak sytuacja życiowa osoby, której podnajmowaliśmy mieszkanie, pozwala na wnioskowanie, o takie lokum, sąd może wstrzymać eksmisję do czasu, gdy nie zostanie tej osobie przyznane odpowiednie lokum. Spełniający te warunki to między innymi: przewlekle chorzy, emeryci i renciści spełniający wytyczne uprawniające do korzystania z pomocy społecznej lub posiadacze status osoby bezrobotnej. Chociaż, należy pamiętać, że kryteria przyznawania mieszkań komunalnych zależą od przepisów obowiązujących w danej gminie.

Zapytaj specjalistę - bezpłatna pomoc prawna

Jeżeli masz wątpliwości czy można wynająć mieszkanie komunalne osobom trzecim, zapytaj doradcę prawnego. Możesz to zrobić za darmo na stronach internetowych i forach lub zgłosić się do dostępnej w gminie, nieodpłatnej pomocy prawnej. Nie jest to żaden wysiłek, a uchroni Cię przed wejściem w konflikt z prawem.

Artykuły powiązane

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj dalej

Rozumiem i akceptuję