Co to jest służebność gruntowa?

Służebność gruntowa ustanawiana jest wówczas, gdy jeden z właścicieli nieruchomości, nie może na przykład dostać się do swojej posesji bezpośrednio z drogi głównej. Chodzi o to, że gdy na naszej posesji znajduje się ścieżka, bądź tez fragment drogi, który prowadzi do działki sąsiada, wówczas poprzez ustanowienie służebności gruntowej może on dostać się do swojej nieruchomości właśnie ta trasą, prowadzącą przez nasza działkę. Tego typu instrument prawny może być też ustanowiony wtedy, gdy na przykład zasadzane przez nas krzewy czy też drzewa ograniczają nasłonecznienie sąsiadującej działki. Wówczas poprzez służebność gruntową możemy mieć zakazane dosadzanie nowych tego typu roślin. Dotyczyć to też może ewentualnej rozbudowy budynku wzwyż, która także ograniczałaby dostęp światła do pobliskiej posesji. Ponadto może to być też rodzaj ograniczenia naszych uprawnień względem nieruchomości, na przykład jeśli na granicy dwóch działek rośnie grusza, to spadające z niej owoce możemy zbierać tylko „po swojej stronie”. Z tego typu przywileju powinniśmy jednak korzystać w bardzo ograniczony sposób, po to aby obciążonemu nią sąsiadowi nie sprawiać większych problemów. Taką umowę o służebności, na przykład w przypadku drogi sąsiedzi mogą zawrzeć sami między sobą, wytyczając przy tym miejsce, którym upoważniony będzie mógł się dostać do drogi publicznej, aczkolwiek jeśli do takiego porozumienia między stronami nie dojdzie wtedy tego typu konflikty rozstrzyga sąd powszechny. W takiej sytuacji to sąd ustanawia „trasę” jaką zainteresowany będzie mógł się dostać do drogi oraz z drogi na posesję, a właściciel nieruchomości ma obowiązek do tych ustaleń się zastosować i udostępnić takie przejście.