Kalkulator

Poniższe koszty (za wyjątkiem prowizji, o ile nie ustalono inaczej) ponosi strona kupująca.
Koszty notarialne zwyczajowo ponosi kupujący.

Wybierz formę własności, podaj cenę, a następnie kliknij przelicz.

 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  Własność
 Z księgą wieczystą

  PLN
  %